Vi säljer inte på kommission 
Vi köper hela hem, dödsbon, sterbhus, partier som blir över vid flyttningar och garagerensningar med mera.

Nåt att sälja ?

Har du samlat på dig en massa
gamla saker eller prylar som du inte behöver längre, Kanske överskott vid flytt

Vi köper dödbon 

Vi hjälper till att ta hand om dödsbon på
ett smidigare och enklare sätt.

Vi köper hem & delar av hem

När ni eller era anhöriga byter boendeform. Blir oftast ett helt hem kvar