Vi köper hela hem över hela Åland

VI KÖPER HELA HEM
& DELAR AV HEM

När ni eller era anhöriga
byter boendeform.

Blir oftast ett helt hem kvar

BLIR OFTAST ETT HELT HEM KVAR

När ni tagit det ni ska
Så tömmer vi bort resten
Det som är säljbart köper vi
Alltid kostnadsfri offert

Vi på ALANDIA MARKET har i över 25 år arbetat med  hanteringen av bohag                                                                         

Snabba besök, fasta priser , En kontakt som tar hand om allt!


BORTFORSLING

Vi kan hjälpa dig med bortforsling av enstaka möbler och grovavfall till tömning av
hela lokaler eller förråd.
Vi sorterar, tömmer och ser till att allt tas om hand på bästa sätt.

VI KÖPER DÖDSBON

VI HJÄLPER ER MED ALLT

ett smidigare och enklare sätt.

för mer info Tel 0457 343 90 65